Aprobado baremo de puntuación de solicitudes

A Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) Estudos Lingüísticos aprobou na reunión do 12 de setembro o baremo específico para a puntuación das solicitudes de admisión no programa

Este baremo aplicarase con independencia da universidade na que se realiza a preinscrición e a CAPD traballará para fornecer, dentro da disparidade de prazos fixados polas Universidades de Vigo e A Coruña, una lista única de admitidos no programa ordenados por puntuación