Axudas FPU (Ministerio de Educación)

Convocadas as axudas FPU do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte:

http://boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13539.pdf

Prazo de presentación de solicitudes: do 13 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2015