Bolsas mobilidade Fundación Barrié

No DOG de 26 de febreiro, na sección de anuncios

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140226/AnuncioG0253-200214-0001_gl.pdf

publícase unha convocatoria da Fundación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa pola que se convocan 42 bolsas no estranxeiro para 2014 (e 2015), o que inclúe 30 bolsas predoutorais para a mobilidade internacional.