gl | es | en
Defensa oral do plan de investigación | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Defensa oral do plan de investigación

O/a estudante disporá de 20 minutos para presentar o seu plan de investigación (agás que o presidente da comisión determine outra cousa).

O/a estudante pode acompañar a súa presentación oral de material de soporte visual, auditivo, etc.

O/a estudante deberá axustarse ao tempo establecido.

O/a estudante terá que contestar as preguntas e comentarios que os/as membros da comisión poidan formular.