Grupos de discusión I: Fundamentos metodolóxicos da investigación lingüística