O programa conta cunha comisión académica do programa de doutoramento (en adiante CAPD), órgano responsable do deseño, implantación, actualización, organización, calidade e coordinación do título.

A CAPD interuniversitaria divídese en dúas subcomisións formadas polos membros de cada unha das universidades participantes no programa.

UNIVERSIDADE DE VIGO

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Coordinadora:

Coordinadora:

Carmen Cabeza Pereiro

Margarita Alonso Ramos

Secretario

Secretaria

Miguel Cuevas Alonso

Esperanza Acín Villa

Vogais

Vogais

Xosé Antonio Fernández Salgado

Dolores Sánchez Palomino

Aquilino Alonso Núñez

Xosé Manuel Sánchez Rei