Discurso e sociedade

Análise do discurso

Sociolingüística

Bilingüismo e multilingüismo

Pragmática

Lexicografía e terminografía

Lexicografía/diccionarios

Terminoloxía

Neoloxía

Onomástica e Toponimia

Lexicografía histórica

Fraseoloxía e Paremioloxía

Historiografía lexicográfica

Lingüística descritiva e tecnoloxías lingüísticas

Semántica

Sintaxe

Morfoloxía

Lexicoloxía

Fonoloxía

Lingüística de corpus

Aprendizaxe de linguas

Modalidades viso-xestuais da linguaxe e linguas de signos

Tecnoloxías da linguaxe

Historiografía lingüística

Lingüística histórica

Gramática histórica

Lexicología histórica

Edición textual

Lingua literaria

Dialectoloxía