Veiga Rodríguez

Catedrático/a de universidade

Área de Lingua Española
Departamento de Lingua e literatura españolas, Teoría da literatura e Lingüística xeral

Información de contacto

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Humanidades
Campus Terra
27002 Lugo

+34 982 824 755
a.veiga@usc.es

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Fonoloxía

Grupo de investigación

HisLing_Lingúística Hispánica