Fernández Soneira

Profesor/a titular de universidade

Área de Lingua Española
Departamento de Lingua Española

Información de contacto

Universidade de Vigo

Facultade de Comunicación
Despacho 221
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 007
anafe@uvigo.es

Breve CV

Son profesora contratada doutora do Departamento de Lingua. O meu doutoramento centrouse no estudo da expresión da cuantificación na LSE. Os meus traballos de investigación céntranse principalmente no eido da lingua española como lingua estranxeira e da lingua de signos española. Pertenzo ao grupo de investigación de lingua española e linguas signadas da Universidade de Vigo, GRILES (http://griles.webs.uvigo.es/). O meu labor docente ten como eixes fundamentais a Lingua Española nos estudos de grao das Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación e de Ciencias da Educación e do Deporte, e a LSE no Máster interuniversitario en Lingüística Aplicada (Gramática e léxico da LSE e Usos profesionais da LSE).

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Aprendizaxe de linguas
  • Modalidades visu-xestuais da linguaxe e linguas de signos

Grupo de investigación

Estudos de Tradución, Interpretación, Linguas Orais e Signaturas

Liñas de investigación

  • Español como lingua estranxeira
  • Lingua de signos española