Valcárcel Riveiro

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Filoloxía Francesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Universidade de Vigo

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Despacho 127
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 732
carlos.valcarcel@uvigo.es

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Lexicografía / dicionarios
  • Sintaxe
  • Aprendizaxe de linguas

Grupo de investigación

Lingua e Texto

Liñas de investigación

  • Didáctica das segundas linguas (francés)
  • Lexicografía e léxico de especialidade
  • Política lingüística e adquisición de segundas linguas