É unha tese realizada en dúas universidades ou centros de investigación, un deles estranxeiro. Ten un director ou directora en cadansúa universidade ou institución participante.

As mencións de cotutela están reguladas por un convenio de colaboración e requiren que durante o período de realización da tese se realice unha estadía de investigación no outro centro de polo menos seis meses.