gl | es | en
Liñas de investigación | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Liñas de investigación

Sobre Discurso e sociedade

 • Análise do discurso
 • Sociolingüística
 • Bilingüismo e multilingüismo
 • Pragmática
 • Tradicións discursivas cotiás

Sobre Lexicografía e terminografía

 • Lexicografía / dicionarios
 • Terminoloxía
 • Neoloxía
 • Onomástica e Toponimia
 • Lexicografía histórica
 • Fraseoloxía e Paremioloxía
 • Historiografía lexicográfica

Sobre Lingüística descritiva e tecnoloxías lingüísticas

 • Semántica
 • Sintaxe
 • Morfoloxía
 • Lexicoloxía
 • Fonoloxía
 • Lingüística de corpus
 • Aprendizaxe de linguas
 • Modalidades viso-xestuais da linguaxe e linguas de signos
 • Tecnoloxías da linguaxe
 • Historiografía lingüística

Sobre Lingüística histórica

 • Gramática histórica
 • Lexicoloxía histórica
 • Edición textual
 • Lingua literaria
 • Dialectoloxía