gl | es | en
Comisión académica | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Comisión académica

Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) Estudos Lingüísticos
Universidade de Vigo Universidade da Coruña
Coordinador: Coordinador:
José Mª García-Miguel Gallego (gallego@uvigo.es) J. Ignacio Pérez Pascual (ppascual@udc.es)
Secretario: Secretario:
Miguel Cuevas Alonso Luis González García
Vogais: Vogais:
Ana Iglesias Álvarez Margarita Alonso Ramos
Antonio Rifón Sánchez Xosé Manuel Sánchez Rei

A CAPD interuniversitaria divídese en dúas subcomisións formadas polos membros de cada unha das universidades participantes no programa.