gl | es | en
Comisión académica | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Comisión académica

Coordinador

José M. García-Miguel Gallego

Coordinador na Universidade da Coruña

José Ignacio Pérez Pascual

Secretaria da comisión

María Dolores Sánches Palomino

Vogais

Margarita Alonso Ramos

M. Carmen Cabeza Pereiro

Alexandre Rodríguez Guerra

Xosé Manuel Sánchez Rei

Joaquín Sueiro Justel