gl | es | en
Profesorado (Universidade de Vigo) | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Profesorado (Universidade de Vigo)

Véxase tamén o Profesorado do programa na Universidade de Coruña

Nome   Área Líñas de investigación Contacto
Aquilino Alonso Núñez   Filoloxía Galega Dialectoloxía; Morfoloxía; Fonoloxía aalonso@uvigo.es
Inmaculada Anaya Revuelta   Lingua Española Lexicografía / dicionarios ianaya@uvigo.es
Inmaculada C. Báez Montero   Lingua Española Aprendizaxe de linguas, Modalidades visu-xestuais da linguaxe e Linguas de signos cbaez@uvigo.es
Mª del Carmen Cabeza Pereiro   Lingüística Xeral Modalidades visu-xestuais da linguaxe e Linguas de signos, Análise do discurso cabeza@uvigo.es
Xosé Henrique Costas González   Filoloxía Galega Dialectoloxía, Sociolingüística xcostas@uvigo.es
Miguel Cuevas Alonso   Lingua Española Fonoloxía, Pragmática, Dialectoloxía  miguel.cuevas@uvigo.es
Ana Fernández Soneira   Lingua Española Modalidades visu-xestuais da linguaxe e Linguas de signos, Aprendizaxe de linguas  anafe@uvigo.es
Xosé Antonio Fernández Salgado   Filoloxía Galega Historiografía lexicográfica, Sintaxe, Edición textual xsalgado@uvigo.es
José M. García-Miguel Gallego   Lingüística Xeral Semántica, Sintaxe, Lingüística de corpus, Análise do discurso gallego@uvigo.es
Xosé María Gómez Clemente   Filoloxía Galega Neoloxía, Terminoloxía, Fraseoloxía e paremioloxía xgomez@uvigo.es
Xavier Gómez Guinovart   Lingüística Xeral Lingüística de corpus, Tecnoloxías da linguaxe xgg@uvigo.es
Ana Iglesias Álvarez   Filoloxía Galega Sociolingüística, Bilingüismo e multilingüismo, Aprendizaxe de linguas anaiglesias@uvigo.es
Gonzalo Navaza Blanco   Filoloxía Galega Onomástica e Toponimia gnavaza@uvigo.es
Fernando Ramallo Fernández   Lingüística Xeral Análise do discurso, Pragmática, Sociolingüística framallo@uvigo.es
Antonio Rifón Sánchez   Lingua Española Semántica, Morfoloxía arifon@uvigo.es
Susana Rodríguez Barcia   Lingua Española Lexicografía / dicionarios, Análise do discurso barcia77@uvigo.es
Alexandre Rodríguez Guerra   Filoloxía Galega Terminoloxía, Neoloxía, Gramática histórica xandre@uvigo.es
Xoán Paulo Rodríguez Yáñez   Lingüística Xeral Bilingüismo e multilingüismo, Sociolingüística, Análise do discurso xoanp@uvigo.es
Elena Sánchez Trigo   Tradución Terminoloxía, Tecnoloxías lingüísticas, Lingüística de corpus etrigo@uvigo.es
Joaquín Sueiro Justel   Lingua Española Aprendizaxe de linguas, Historiografía lingüística jsueiro@uvigo.es
Carlos Valcárcel Filoloxía Francesa Aprendizaxe de linguas, Lexicografía, Sintaxe carlos.valcarcel@uvigo.es
Alexandre Veiga Rodríguez   Lingua Española Fonoloxía a.veiga@usc.es

Véxase tamén o Profesorado do programa na Universidade de Coruña