gl | es | en
Profesorado (Universidade da Coruña) | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Profesorado (Universidade da Coruña)

Nome Área Líñas de investigación Contacto
Esperanza Acín Villa Lingua Española Análise do discurso, Pragmática eacin@udc.es
Margarita Alonso Ramos Lingüística Xeral Lexicoloxía, Lingüística de corpus, Tecnoloxías da linguaxe lxalonso@udc.es
Celso Álvarez Cáccamo Lingüística Xeral Análise do discurso, Sociolingüística lxalvarz@udc.es
Mauro Fernández Rodríguez Lingüística Xeral Sociolingüística lxmaurof@udc.es
Manuel Ferreiro Fernández Filoloxía Galega Gramática histórica, Edición textual, Lingua literaria manuelferreiro@udc.es
Xosé Ramón Freixeiro Mato Filoloxía Galega Gramática histórica freixei@udc.es
Esperanza Morales López Lingüística Xeral Modalidades visu-xestuais da linguaxe e Linguas de signos,
Análise do discurso, Pragmática
lxmlopez@udc.es
Helena López Palma Lingua Española Semántica, Sintaxe felpalma@udc.es
José Ignacio Pérez Pascual Lingua Española Lexicografía / dicionarios, Historiografía lexicográfica,
Lexicografía histórica
ppascual@udc.es
José Álvaro Porto Dapena Lingua Española Lexicografía / dicionarios, Historiografía lexicográfica alpordap@udc.es
María Dolores Sánchez Palomino Filoloxía Románica Lexicografía / dicionarios, Lexicografía e lexicoloxía históricas,
Fraseoloxía e paremioloxía, Historiografía lexicográfica, Edición
textual, Lingua literaria
dolores@udc.es
Xosé Manuel Sánchez Rei Filoloxía Galega Gramática histórica sanrei@udc.es
Goretti Sanmartín Rei Filoloxía Galega Sociolingüística goretti@udc.es
Nancy Vázquez Veiga Lingüística Xeral Sociolingüística, Pragmática nancy.vazquez.veiga@udc.es

Véxase tamén o Profesorado do programa na Universidade de Vigo