Seminario: Perspectivas en Lingüística V

30 de outubro de 2019
Facultade de Filoloxía e Tradución
Universidade de Vigo

Seminario Introdutorio ao Doutoramento en Estudos Lingüisticos, e
Grupo de discusión-II: Avances recentes no estudo da linguaxe

Programa

(9:30 – 11:30h) Aula B5

9:30 – 10:00hApertura e presentación do programa de doutoramento en Estudos Lingüísticos
10:00 – 11:30 h Conferencia
Estudio de la comunicación no verbal en el ámbito de la lingüística
Ana Mª Cestero (Universidad de Alcalá de Henares)
 
Coloquio

11:30 – 12:00h Pausa

(12:00 – 15:00h) Aula B6B
Avances recentes en investigación linguística
Presentacións de doutorandas/os e doutores egresados do programa

12:00hCelia Fernandez Vasco: La caracterización del diccionario monolingüe escolar del siglo XXI. Un estudio a partir de la información gramatical
12:20h Carla Míguez Álvarez: “La relación entre comprensión lectora y la metacomprensión en el alumnado de Primaria. Avances en la investigación”
12:40hAndrea Castelo Veiga: “Enfiando en galego: os empréstitos no léxico dispoñible actual da vestimenta. Avances no traballo de campo e na constitución do corpus
13:00hMartín Vázquez Fernández (título por determinar)
13:30hDr. Gervásio Absolone Chambo “Os desafios da pesquisa ação participação no âmbito da educação bilingue em Mozambique
14:00hPresentacións do alumnado de novo ingreso
15:00hClausura