Descrición Comezo Fin
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2021
Convocatoria pechada
23/02/2021 01/03/2021

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas COVID-19
Convocatoria pechada
22/01/2021 19/02/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Convocatoria pechada
18/09/2020 15/11/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria pechada
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2020 10/10/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Convocatoria pechada
13/02/2021 12/03/2021

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2020
Convocatoria pechada
16/11/2020 11/12/2020

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos predoutorais
Convocatoria pechada
01/09/2020 09/10/2020

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Convocatoria pechada
28/01/2021 01/03/2021
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Convocatoria pechada
28/01/2021 01/03/2021
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Convocatoria pechada
22/01/2021 22/02/2021

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2020
Convocatoria pechada
21/01/2021 04/02/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020
Convocatoria pechada
17/12/2020 21/01/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020
Convocatoria pechada
15/12/2020 19/01/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020
Convocatoria pechada
13/10/2020 27/10/2020
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2020
Convocatoria pechada
10/12/2020 21/01/2021
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Convocatoria pechada
07/05/2019 21/05/2019

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Axudas FPU á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Convocatoria pechada
15/01/2021 15/02/2021
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Convocatoria pechada
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2019/2020
Convocatoria pechada
28/05/2020 30/06/2020
Bolsas de viaxe
Convocatoria pechada
04/05/2021 03/06/2021
Estadías en centros de investigación
Convocatoria pechada
04/05/2021 03/06/2021

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Convocatoria pechada
11/09/2018 20/09/2018

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

 

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Convocatoria pechada
17/07/2020 21/09/2020
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Convocatoria pechada
10/03/2021 08/04/2021
Premios Consello Social UVigoHumana
Convocatoria pechada
02/11/2020 16/11/2020
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2020
Convocatoria pechada
02/11/2020 11/01/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 2021
Convocatoria pechada
26/02/2021 16/04/2021
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020/2021
Proxima apertura
13/09/2021 24/09/2021

 

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin