Grupos de investigación da UVigo

Lingua e literatura galegas

Dedicado a linguas minorizadas de Europa; onomástica, etimoloxía, literatura galega; e dialectoloxía galega e portuguesa.

Ficha do grupo

GRADES

Gramática, discurso e sociedades.

Ficha do grupo

TALG

Tecnoloxías e aplicacións da lingua galega – Grupo formado polos equipos de investigación do Seminario de Lingüística Informática e do Observatorio de Neoloxía, e forma parte da infraestrutura europea dos CLARIN Knowledge Centres.

Ficha do grupo

COLE

Compiladores e linguaxes.

Ficha do grupo

HISLING

Lingüística hispánica.

Ficha do grupo

Lingua e texto

Estudo das textualidades francófanas; didáctica do francés como lingua estranxeira; a lingua francesa na era internet e cultura francesa e francófona.

Ficha do grupo

Grupos de investigación da UdC

HISPANIA

Grupo de Investigación en Lingua, Literatura e Cultura Hispánica

Ficha do grupo

ILLA

Investigación Lingüística e Literaria Galega

Ficha do grupo

LiDes

Lingua, Discurso e Sociedade

Ficha do grupo

Romanycom

Estudos Románticos e Comparados

Ficha do grupo

LYS

Lingua e Sociedade da Información

Ficha do grupo