Indicador 2017/2018 2018/2019 2019/2020
IPD1
Prazas ofertadas
6 6 10
IPD2
Demanda
10 7 10
IPD3
Matrícula de novo ingreso
6 3 3
IPD4
Matrícula total
17 18 17
IPD5
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades
50% 66,67% 66,67%
IPD6
% de estudantado estranxeiro matriculado
11,74% 11,11% 11,76%
IPD7
% de novos ingresos que requiren complementos formativos
33,33% 0% 33,33%
IPD8
% de estudantado matriculado según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial

70,59%
0%

67,67%
0%

58,82%
0%

IPD11
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…)
0% 5,56% 5,88%
IPD15
% de directores con sexenios vivos
IPD16
% de directores estranxeiros
IPD17
Número de expertos internacionais en tribunais
0 0 0
IPD18-01
Número de teses defendidas
0 2 2
IPD18-02
Número de teses según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta1

1

1
1

IPD18-04
Duración media dos estudos
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta

0
0
0

1.32

1.493

1.894

IPD18-07
% de teses coa calificación de “cum laude”
100% 100%