Cabeza Pereiro

Profesor/a titular de universidade

Área de Lingüística Xeral
Departamento de Tradución e Lingüística

Información de contacto

Universidade de Vigo

Facultade de Filoloxía e Tradución
Pavillón C, Despacho 53
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 355
cabeza@uvigo.es

Breve CV

Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus derradeiros traballos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. Tamén ten investigado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Modalidades visu-xestuais da linguaxe e linguas de signos
  • Análise do discurso

Grupo de investigación

Gramática, Discurso e Sociedades (GRADES)

Liñas de investigación

  • Gramática e discurso na lingua de signos española
  • Relación entre xestualidade e lingua de signos