Sánchez Trigo

Catedrático/a de universidade

Área de Tradución e Interpretación
Departamento de Tradución e Lingüística

Información de contacto

Universidade de Vigo

Facultade de Filoloxía e Tradución
Pavillón C, Despacho 41
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 326
etrigo@uvigo.es

Breve CV

Catedrática de tradución e interpretación. Docente de traducción francés-español en materias do Grao en Tradución e Interpretación así como en másteres e programas de doutoramento da UVigo e doutras universidades españolas. Dirixe e participa en numerosos proxectos de I+D de convocatorias competitivas e tamén en redes estatais e europeas. Avaliadora externa de diversas axencias de calidade e outros organismos de avaliación. Forma parte de comités científicos e consellos de redacción de recoñecidas revistas sobre traducción. Colabora coa federación ASEM e ASEM-Galicia na tradución de textos sobre enfermidades neuromusculares e raras co obxectivo de contribuir a súa visibilización. Desempeñou diferentes cargos de xestión (dirección de departamento, coordinación de doutoramento, etc.) e coordina o seu grupo de investigación.

Investigación

Liñas de investigación no programa

  • Terminoloxía
  • Lingüística de corpus
  • Tecnoloxías da linguaxe

Grupo de investigación

Galician Observatory for Media Accessibility

Liñas de investigación

  • Tradución especializada
  • Creación de recursos lingüísticos
  • Convencións textuais