Grupos de discusión I: Fundamentos metodolóxicos da investigación lingüística

Coordinador: Alexandre Rodríguez Guerra

xandre@uvigo.gal

———————————-

Programación provisional do curso 2020-2021

Facultade de Filoloxía e Tradución – Universidade de Vigo

1. Etapas na produción de coñecemento científico

Fernando Ramallo Fernández <framallo@uvigo.es>

12 de novembro de 2020, 11.00-13.00h. [Aula da FFT por confirmar]

2. Obradoiro sobre xestores bibliográficos (Refworks) e bases de datos de lingüística [en liña]

Biblioteca Central da Universidade de Vigo <referencia2@uvigo.es>

Do 18 de novembro ó 18 de decembro de 2020. Modalidade en liña [2 horas; os/as participantes recibirán da Biblioteca da UVigo unha certificación específica da realización deste curso]

3. Etapas durante a elaboración dunha tese de doutoramento

Ana Varela Suárez <anavarela@uvigo.es>

3 de decembro de 2020, 11.00-13.00h. [Aula da FFT por confirmar]

4. O plan de investigación

Alexandre Rodríguez Guerra <xandre@vigo.gal>

21 de xaneiro de 2021, 11.00-13.00h. [Aula da FFT por confirmar]

5. Como escribimos?

Antonio Rifón Sánchez <arifon@uvigo.es>

4 de febreiro de 2021, 11.00-13.00h. [Aula da FFT por confirmar]

6. Introdución á investigación cualitativa

Joaquín Sueiro Justel <jsueiro@uvigo.es>

6 de maio de 2021, 11.00-13.00h. [Aula da FFT por confirmar]

7. Outros sistemas de recolección de información para investigar

Inmaculada C. Báez Montero <cbaez@uvigo.es>

27 de maio de 2021, 11.00-13.00h. [Aula da FFT por confirmar]

Observación:

O/a estudante deberá cursar nesta actividade un mínimo de 10 horas. No momento de inscribirse, o estudante deberá sinalar en cales das sesións ten previsto participar e se pensa facelo presencialmente ou por videoconferencia.