gl | es | en
Comisión académica | Programa de doutoramento Estudos Lingüísticos

Comisión académica

Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) Estudos Lingüísticos
Universidade de Vigo Universidade da Coruña
Coordinadora: Coordinadora:
Carmen Cabeza Pereiro Margarita Alonso Ramos
Secretario: Secretaria:
Miguel Cuevas Alonso Esperanza Acín Villa
Vogais: Vogais:
Xosé Antonio Fernández Salgado Dolores Sánchez Palomino
Antonio Rifón Sánchez Xosé Manuel Sánchez Rei

A CAPD interuniversitaria divídese en dúas subcomisións formadas polos membros de cada unha das universidades participantes no programa.